Moving Cancer Care

Jaarlijks worden in België een 70.000-tal nieuwe kankerdiagnoses geregistreerd. Deze patiënten ondergaan vaak intensieve behandelingen met heel wat bijwerkingen. Vanuit wetenschappelijke literatuur wordt een actieve levensstijl meer en meer als standaard aanvullende, ondersteunende behandeling bij kanker gezien. Het heeft namelijk een gunstige invloed op heel wat van de typische bijwerkingen van de kankerbehandeling, zoals op fysiek functioneren, levenskwaliteit, lichaamsbeeld, emotioneel welzijn, slaap en vermoeidheid, sociaal functioneren en angst- en pijnklachten. Daarnaast kan, van alle non-pharmacologische interventies, fysieke activiteit het sterkste bewijs van therapeutisch voordeel voor het tegengaan van kanker-gerelateerde vermoeidheid voorleggen. Het advies om alleen maar te rusten bij kanker is dus sterk achterhaald!

Hoewel de effectiviteit van fysieke activiteit aangetoond is, vertaalt zich dit momenteel nog onvoldoende in aangepaste beweegprogramma’s voor personen met kanker:

  • Beweegprogramma’s worden doorgaans te laat binnen het zorgprogramma opgestart (ná alle andere behandelingen). Dit is te laat om maximaal voordeel te halen.
  • Zorgprofessionals (arts, verpleegkundige…) beschikken vaak over onvoldoende kennis, vaardigheden en tools om patiënten kwalitatief te informeren en begeleiden naar een actieve levensstijl.
  • De huidige ziekenhuis-gestuurde beweegprogramma’s hebben een relatief klein bereik en focussen zich doorgaans op een specifieke doelgroep. De inhoud van de programma’s is aanbodgestuurd, eerder traditioneel en kunnen nog meer inzetten op duurzame gedragsverandering (beperkt in duur).
  • Lokale beweegcoaches uit het regulier beweegaanbod (bijv. fitness, sportclub, BOV-coaches) zijn niet klaar om in te spelen op specifieke noden van kankerpatiënten.

Met dit onderzoek creëren we een bundeling van krachten tussen patiënten, zorgverleners en aanbieders van beweegaanbod, om zodoende meer kankerpatiënten tijdens behandeling op een haalbare, aangepaste en motiverende manier te laten bewegen.

Via een kwalitatieve studie worden de specifieke noden, verwachtingen, barrières en motivatoren van deze stakeholders in kaart gebracht. Een analyse van kritische succesfactoren van bestaande beweegprogramma’s laat toe om good practices in kaart te brengen (ism Stichting tegen Kanker). Aan de hand van human centered design research wordt een “Welzijnstraject: Beweging bij kanker” ontwikkeld.