Bachelor

Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs

180 studiepunten, Verkort traject mogelijk voor extra onderwijsbevoegdheid, Werken en studeren combineren mogelijk, Afstandsonderwijs mogelijk, Starten in februari mogelijk, VDAB-traject mogelijk, Campus Kattenberg

Ontvang je brochure per post of via e-mail.
Benieuwd hoe het campusleven eruitziet volgend academiejaar? Ontdek het in dit filmpje

Gezondheidsopvoeding

Je gaat op ontdekking naar:

 • wat een mens gezond en weerbaar maakt in de maatschappij van vandaag en morgen
 • wat een gezonde levensstijl inhoudt
 • welke impact heeft een gezonde levensstijl op jezelf en anderen
 • hoe gezondheidsbevordering wordt toegepast in diverse domeinen van de gezondheidszorg (beroepscontexten)

eerste foto op pagina oso VV

De lessen zijn een combinatie van theoretisch wetenschappelijk onderbouwde inhouden en praktische vaardigheden i.v.m.:

 • gezonde voeding en leefomgeving
 • geestelijke gezondheidsbevordering
 • maatschappelijk welzijn
 • sociaal gedrag van mensen

Met extra aandacht voor:

 • onderzoekend leren
 • samenwerkend leren
 • diversiteit en multiculturaliteit
 • duurzaamheid
 • hygiënisch, milieubewust, veilig, ergonomisch en economisch handelen
 • georganiseerd werken

Pluspunten:

 • opleiding speelt volledig in op de vernieuwingen van het secundair onderwijs
  • voor het vak mens en samenleving (in 1A)
  • voor het domein maatschappij en welzijn (1ste t.e.m. 3de graad)
 • geïntegreerde lesaanpak met een gezond evenwicht tussen theorie en praktijk
 • eigen creatieve inbreng krijgt veel kansen in tal van lessen

Extra aandachtspunten!

 • Basiskennis chemie/anatomie is vereist. (op eigen initiatief kan een instapcursus chemie gevolgd worden vóór de start van het academiejaar)
 • De lessen vakstudie worden geroosterd op 1 vaste dag per week. Ook studenten die gezondheidsopvoeding in afstandsonderwijs volgen, zijn hierop verplicht aanwezig!

Waar kan ik terecht met mijn diploma gezondheidsopvoeding?

De veelzijdigheid van de opleiding en de brede inzetbaarheid van afgestudeerde leraren gezondheidsopvoeding zorgen voor GROTE tewerkstellingskansen in het onderwijsveld en ruim daarbuiten.

Met een diploma educatieve bachelor voor secundair onderwijs: gezondheidsopvoeding is werkzekerheid gegarandeerd.

Lesbevoegdheid:

 • tso en bso: studiegebied personenzorg (sinds september 2019: domein maatschappij en welzijn) – van de 1ste t.e.m. de 3de graad
 • avondonderwijs bv. KVLV, Markant, Centrum voor Volwassenenonderwijs ...
 • buitengewoon secundair onderwijs

Perspectieven buiten het onderwijs:

 • coördinator van de logistieke dienst in bedrijven
 • verantwoordelijke in een linnendienst, onderhoudsdienst, grootkeuken van een ziekenhuis, rusthuis, OCMW-dienst ...
 • commercieel of technisch afgevaardigde van een onderhouds- en/of voedingsbedrijf ...

Hoeveel kost de opleiding voor het onderwijsvak gezondheidsopvoeding?

Het is belangrijk om vooraf in te schatten hoeveel de opleiding ongeveer zal kosten. Hieronder vind je een indicatief overzicht van de kosten.

We proberen die kosten zo laag mogelijk te houden zonder de kwaliteit van de opleiding tekort te doen. 

  1ste jaar 2de jaar 3de jaar
Totale prijs boeken € 150,00 € 30,00
Totale prijs syllabi   € 50,00 € 20,00
Kopiekosten € 30,00 € 15,00 € 20,00
Studiereis/excursie € 10,00   € 50,00
Materialen, producten, uitrusting € 80,00 € 40,00 € 60,00
Kledij € 100,00
TOTAAL (excl. inschrijvingsgeld) € 370,00 € 135,00 € 150,00

Een financiële drempel mag geen belemmering zijn om te kiezen voor het onderwijsvak dat jou het best ligt. Als je problemen ervaart, raden we je aan om contact op te nemen met een medewerker van de studentenvoorzieningen. In sommige situaties kan de dienst je financieel ondersteunen. Lees hier meer over studietoelagen.

In welk ander onderwijsvak wil jij uitblinken?

Als leraar secundair onderwijs moet je expert zijn in minstens twee domeinen. Daarom kies je tijdens je opleiding 2 onderwijsvakken.
Ontdek hier welke vakken je kan combineren met gezondheidsopvoeding: