Nederlands

Je hebt een hart voor taal en wil die passie delen? In dit onderwijsvak ontdek je het Nederlands en al haar facetten. Spelling, grammatica, maar ook poëzie en literatuurgeschiedenis passeren de revue. We focussen op mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid, taalbeschouwing en literatuur

Onze aanpak

Je vergroot je taalbeschouwelijke en literaire kennis zowel in hoorcolleges als via mondelinge en schriftelijke opdrachten. Via diverse projecten leer je samenwerken en een taalgebonden product ontwikkelen. Zo optimaliseer je jouw taalgevoel door de creatie van een creatieve workshop, voorlezen of een literatuurwandeling. 

Het taalgebruik, de systematiek van het Nederlands en de fenomenen taal en beeldtaal komen aan bod binnen taalbeschouwing. Je onderzoekt de structuur van zinnen, de vorming van woorden en de indeling van klanken. Je leert ook hoe media beelden opbouwen en hoe die onze beeldvorming beïnvloeden. 

We geven je ook de nodige literaire achtergrond. Je krijgt een uitgebreid pakket jeugd- en adolescentenliteratuur, een overzicht van de literatuurgeschiedenis, de studie van literaire genres, toepassingen van de verhaalanalyse en een syllabus jeugdpoëzie.

In de lessen praktijk en vakdidactiek leer je op een boeiende manier Nederlands geven aan jongeren. Je gaat ook aan de slag met anderstaligen.

Als leraar Nederlands kan je o.a. terecht in het secundair onderwijs, het onderwijs van het Nederlands als tweede taal en in de culturele sector.

FAQ Nederlands

Moet ik voorkennis hebben?

Er is geen voorkennis vereist. We gaan er wel vanuit dat je de eindtermen inzake grammatica, spelling en algemene taalbeheersing van het secundair onderwijs onder de knie hebt.

Welke leerstof behandelen jullie vooral in de vakstudie?

We starten met de leerstof waarvoor je als toekomstig leerkracht Nederlands lesbevoegdheid hebt. Dat is alles uit de eerste graad a- en b-stroom, de tweede graad aso, tso, kso en bso en de derde graad in het bso. Nadien volgt alle leerstof die je rechtstreeks nodig hebt om een goede leerkracht Nederlands te worden. 

We focussen op mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid, taalbeschouwing en literatuur. Dat zijn dezelfde pijlers uit het vak Nederlands zoals gegeven in het secundair. Je krijgt dus les over een brede waaier aan onderwerpen: literatuurgeschiedenis, zinsontleding, beeldvorming … Daarnaast scherp je je vaardigheden aan en werk je aan je dramatische expressie.

Wat is vakdidactiek Nederlands?

In de lessen vakdidactiek Nederlands vormen we de doelen van het vak Nederlands. Je leert leerstof op een efficiënte en aangename manier overbrengen. Daarnaast oefenen we hoe je je voorbereidt op de concrete lespraktijk. Zo leer je een les creatief inleiden, een spellingles opbouwen, leesvaardigheid verbeteren via gepaste werkvormen ... Hierbij staat de leerkracht als didacticus altijd centraal. Dankzij de inzichten die je verwerft tijdens de lessen, word je later een succesvolle leerkracht Nederlands.

Ik lees graag boeken, is dat voldoende?

Het is niet voldoende om graag te lezen. Het is wel een extra voordeel. De klemtoom van de vakstudie Nederlands ligt nog steeds bij taalbeschouwing, waaronder zinsleer en woordleer. Als leerkracht Nederlands hou je dus van taal, maar help je ook anderen taalvaardiger worden.

Hoeveel boeken moet ik lezen?

Je leest in ieder semester literatuur:

 • Literatuurgeschiedenis in semester 1: 3 boeken
 • Jeugd- en adolescentieliteratuur in semester 2: 5 boeken
 • Genrestudies in semester 3: een verzameling verhalen geselecteerd door de docenten 
 • Literatuurgeschiedenis in semester 3: 1 boek
 • Jeugdpoëzie in semester 4: minstens 3 dichtbundels jeugdpoëzie bij specifieke opdrachten
 • Literatuurgeschiedenis in semester 4: 1 boek
 • Literatuurgeschiedenis in semester 5: 3 boeken

Welke vaardigheden komen in het vak Nederlands aan bod?

Een goede leerkracht Nederlands is taalvaardig op alle vlakken. Dit betekent leesvaardig, schrijfvaardig, spreekvaardig met aandacht voor expressie en luistervaardig. Ook je kijkvaardigheid zullen we aanscherpen. Doorheen je opleiding tot leerkracht Nederlands verwerf je bovendien een reeks ICT-vaardigheden.

Hoe evalueren jullie vakstudie Nederlands en vakdidactiek Nederlands?

We passen diverse evaluatievormen toe:

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • werkstukken
 • observatie
 • rapporten

Met welk ander onderwijsvak combineer ik Nederlands het best?

Nederlands is compatibel met alle vakken. Elk vak biedt een meerwaarde. Je kiest best op basis van je persoonlijke capaciteiten en interesses.

Kan ik voortstuderen na het behalen van een bachelor in het secundair onderwijs, met o.a. Nederlands als onderwijsvak?

Je behaalt altijd credits voor de opleidingsonderdelen waarvoor je slaagt. Als je wil voortstuderen, worden de inhouden van jouw nieuwe richting vergeleken met die uit je eerdere opleiding. Zo heb je soms recht op vrijstellingen voor literatuur, taalbeschouwing ...

Sommige universiteiten voorzien een schakelprogramma. Dat is een één- of tweejarig opleidingsprogramma van 60 tot 90 studiepunten. Na dat extra programma kan je je Master in de Taal- en Letterkunde behalen. Twee jaar na je professionele bachelor kan je dus je master op zak hebben. Het is belangrijk dat je alle details nagaat bij de universiteit waar je wil verder studeren.

Waar kan ik terecht met dit diploma?

Met dit diploma haal je de bevoegdheid voor:

 • Nederlands in de eerste graad, de tweede graad aso, tso, kso, bso en de derde graad van het bso
 • Nederlands voor anderstaligen: volwassenen in NT2-onderwijs en jongeren in OKAN-onderwijs
 • Project algemene vakken geven in de tweede en derde graad bso: je diploma wordt hiervoor voldoende geacht

Je hebt ook perspectieven buiten het onderwijs:

 • bedrijfswereld
 • bankwezen
 • journalistiek, mits bijscholing
 • culturele sector
 • secretariaat 
 • uitgeverij
 • medewerker of auteur van handboeken Nederlands
 • bibliotheekmedewerker

Hoeveel kost de opleiding voor het onderwijsvak Nederlands?

Studeren in het hoger onderwijs vraagt een financiële inspanning. Naast het inschrijvings- en examengeld zijn aan de opleiding ook een aantal kosten verbonden voor studiemateriaal, studiereizen of -producten ...

We proberen die kosten zo laag mogelijk te houden zonder de kwaliteit van de opleiding tekort te doen. De Arteveldehogeschool draagt ook zelf een steentje bij zodat de student nooit het volledige bedrag betaalt.

Het is belangrijk om vooraf in te schatten hoeveel de opleiding ongeveer kost. De bedragen in onderstaande tabel zijn gebaseerd op reële cijfers van het academiejaar 2017-2018. Kosten in verband met stageverplaatsingen en lesvoorbereidingen zijn er niet in vervat omdat ze individueel sterk kunnen verschillen.

In het secundair onderwijs wordt elke leerkracht verondersteld een agenda bij te houden die hij of zij moet kunnen voorleggen aan de inspectie. Daarom voorziet de opleiding voor alle studenten bij het begin van het academiejaar een agenda die bovendien ook een opleidingsgids is. De kostprijs hiervan bedraagt +/- 3,50 euro en wordt aan de factuur van de kopiekosten toegevoegd

  1ste jaar 2de jaar 3de jaar
Totale prijs boeken € 36,00    
Totale prijs syllabi € 40,00 € 60,00 € 20,00
Kopiekosten € 10,00 € 10,00 € 10,00
Studiereis/excursie     € 115,00
TOTAAL (excl. inschrijvingsgeld) € 86,00 € 70,00 € 145,00


Lees hier meer over studietoelagen.

Een financiële drempel mag geen belemmering zijn om te kiezen voor het onderwijsvak dat jou het best ligt. Als je problemen ervaart, raden we je aan om contact op te nemen met een medewerker van de studentenvoorzieningen. In sommige situaties kan de dienst je financieel ondersteunen.