Informatica

Informatica Foto 1

'Veelzijdigheid troef', zo kunnen we de opleiding informatica gerust samenvatten. Veelzijdig omwille van de diverse inhouden (informatica, ICT, multimedia, social media…), maar even veelzijdig door de verschillende settings waarbinnen informatica-slash-ict in het secundair onderwijs aan bod komt: als afzonderlijk vak, als belangrijke pijler in tal van projecten en het STEM-onderwijs, geïntegreerd in andere vakken, maar ook in de rol van (pedagogisch) ICT-coördinator die het leerkrachtenteam op vlak van informatica/ict ondersteunt en begeleidt in het kiezen en gebruiken van educatieve media. Deze diversiteit en afwisseling maakt ons vak net heel boeiend. ICT en computationeel denken zijn in de nieuwe eindtermen voor het secundair onderwijs uitdrukkelijk aanwezig, niet enkel in een vak maar transversaal over de vakken heen.

Je hebt dus begrepen dat de keuze informatica over veel meer gaat dan het zuiver programmeren. Informatica is in deze opleiding ook ICT, multimedia, edu-media, mediawijsheid, digitale didactiek, social media…

Informatica Foto 2

Onze aanpak

We kiezen bewust voor een brede opleiding waarin heel wat diverse aspecten van ons vakdomein aan bod komen. Niet alles kan even uitgebreid, maar we zorgen voor solide fundamenten waarop je later in het werkveld verder kunt bouwen in functie van je eigen interesses en de opportuniteiten die zich op de flexibele arbeidsmarkt aandienen. Ons domein evolueert immers voortdurend, snel en op verschillende fronten tegelijk.

De leraar informatica die we voor ogen hebben, is dan ook een creatieve duizendpoot die het gebruik van informatica/ICT deskundig begeleidt, degelijke basisconcepten aanbrengt en verheldert, samen met een sterke focus op probleemoplossend denken.

Op dit moment is het STEM-onderwijs (Science - Technology - Engineering – Mathematics) erg hot. Informatica en ICT hebben daarin een belangrijk aandeel. STEM gaat om het opbouwen van wetenschappelijke, technologische en wiskundige inzichten, concepten en praktijken en het inzetten ervan om complexe vragen of een levensecht probleem op te lossen. Klik hier voor meer informatie en om het actieplan van de Vlaamse regering te bekijken. Ook hier zetten we op in.

In het opleidingsonderdeel praktijk leer je hoe je leerlingen in het secundair onderwijs op een adequate manier begeleidt bij het bijspijkeren van hun ICT-vaardigheden en informaticakennis. ICT en informatica zijn vakken  die je in alle graden van het secundair onderwijs mag geven.

Na je opleiding

Met je diploma in de hand ben je geen professionele programmeur-systeemanalist noch een multimediaspecialist, maar je hebt wél een brede basis waarop je verder kan bouwen in het ruime werkveld.

Je kan als leraar ICT/informatica aan de slag in het dag-, avond- en volwassenenonderwijs, maar ook in een van de vele andere opleidingsinitiatieven waar ICT een centrale rol speelt.

Je kan ook aan de slag  als technisch/pedagogisch ICT coördinator, begeleider van zowel collega's als leerlingen binnen een school of scholengroep, of als ICT-projectbegeleider. Geleidelijk het pad van ICT-coördinator bewandelen behoort ook tot de mogelijkheden.

FAQ informatica

Informatica Foto 3

Welke voorkennis heb ik nodig?

Voor het vak informatica heb je niet noodzakelijk voorkennis nodig. Alle inhouden starten vanaf de basis. Het is wel belangrijk dat je gezonde interesse hebt in de verschillende deelgebieden en gedreven bent om de werking van programma’s te doorgronden en hiermee allerlei problemen aan te pakken..

Leer ik wel iets bij als ik in het secundair onderwijs een richting heb gevolgd met veel informatica?

Absoluut. Zelfs als je al een behoorlijke bagage aan informaticakennis hebt, kunnen we je nog heel wat aanbieden. Je moet ook nog leren hoe je de verschillende leerstofonderdelen op de werkvloer aanbrengt/begeleidt. Dat komt in praktijk aan bod.

Bovendien heb je misschien wel veel geleerd, maar werk je niet altijd even inzichtelijk of efficiënt. Ook dat wordt een belangrijke klus, ongeacht hoe groot je informaticabagage is.

Welke vakinhouden komen in het eerste jaar aan bod?

In het eerste jaar staat in grote lijnen de leerstof van de eerste en tweede graad secundair onderwijs centraal, uiteraard aangevuld met de nodige verdieping. Die leerstof splitsen we op in een ICT- (utilitair en vooral inzichtelijk/deskundig gebruik van softwarepakketten) en een informaticagedeelte (focus op probleemoplossend denken en werken).

Concreet maak je uitgebreid kennis met kantoorsoftware (tekstverwerking, elektronisch rekenblad en gegevensbeheer), ontrafelen we computerhardware en internettechnologie en leggen we in algoritmiek de basis van probleemoplossend denken.

Semester 1 (6 studiepunten)

Semester 2 (6 studiepunten)

Tekstverwerking

Elektronisch rekenblad

Computer- en internettechnologie

Algoritmiek

Gegevensbeheer


Welke vakinhouden komen in het tweede jaar aan bod?

In het tweede jaar ligt de focus op het gebruik van multimedia, edu-media, beeldbewerking en dynamisch webdesign met interactie via databanken.

Binnen het opleidingsonderdeel Project 1 verwerk je de edu-media uit vakstudie 3 en publiceer je het resultaat op een e-learning platform. Het computerdenken/programmeren loopt door en krijgt een concreet gezicht: je maakt kennis met verschillende vormen van programmeren binnen de STEM-context.

Semester 3 (6 studiepunten)

Semester 4 (3 studiepunten)

Webdesign – 1 (HTML/CSS)

Edu-media - 1

Webdesign – 2 (PHP/MySQL)

 

Semester 4 (6 studiepunten) – PROJECT

 

Edu-media – 2
STEM - 1


Welke vakinhouden komen in het derde jaar aan bod?

In het derde jaar staan STEM en het opzetten en beheren van een netwerk centraal. Binnen Project 2 is de uitwerking van een concrete netwerkopdracht een vast onderdeel, naast een component die focust op STEM en STEM-didactiek. Het project kan eventueel op maat aangevuld worden

Semester 5 (3 studiepunten)

Semester 5 (6 studiepunten) - PROJECT

Netwerkbeheer

Netwerkbeheer – Project

STEM – 2


Hoe loopt het monitoraat?

Op regelmatige basis voorzien we in een aanbodgestuurd monitoraat, zowel in het eerste en tweede als derde jaar. Uiteraard kan je altijd zelf met je docent contact opnemen en een afspraak maken voor verdere uitleg rond bepaalde leerstofonderdelen.

Hoe verloopt de evaluatie voor het vak Informatica in het eerste jaar?

De evaluatie bestaat overwegend uit praktische opdrachten die peilen of je je kennis en vaardigheden in een concrete context kan toepassen, vertrekkend vanuit heel specifieke probleemstellingen.

De klemtoon ligt dus op inzicht en probleemoplossend werken en veel minder op de reproductie van kennis. De onderdelen algoritmiek en computer- en internettechnologie worden grotendeels ook gewoon schriftelijk ondervraagd.

Een praktische test betekent dat het examen volledig of overwegend uit een of meer opdrachten op de computer bestaat, eventueel aangevuld met een beperkte schriftelijke of mondelinge vraagstelling.

Je klaviervaardigheid screenen we in het eerste opleidingsjaar. Wie onvoldoende scoort - minder dan 150 apm en/of meer dan 0,25 % fouten, volgt een zelfgestuurde training. De uiteindelijke evaluatie van je klaviervaardigheid gebeurt in het tweede semester binnen vakstudie informatica.

Opleidingsonderdelen zijn vaak in modules onderverdeeld. Om te slagen voor een opleidingsonderdeel, moet je in principe voor elk van de modules individueel slagen.

Welke specifieke software heb ik tijdens mijn opleiding nodig?

Ongeveer alle secundaire scholen werken met Microsoft-software, en dus gebruiken we Word, Excel, Access en PowerPoint. Momenteel werken we met Office 2016.

Vanaf het tweede jaar komt eventueel ook software van Adobe (Dreamweaver en Photoshop) aan bod. Daarnaast is programmeersoftware nodig, die heel vaak gratis is.

Studenten kunnen de suite MS-Office Pro 2016 via de cloudomgeving 0365 gratis downloaden. De Adobe-software is onder de vorm van een voordelig jaarabonnement te downloaden.

Heb ik een laptop nodig? Zo ja, wat zijn de hard- en software-eisen?

Ja, een laptop is absoluut noodzakelijk. Een degelijk model volstaat.

Heb je al een goede laptop? Wacht dan gerust met de aankoop van een nieuw toestel.

Waar kan ik aan de slag met mijn diploma?

Lesbevoegdheid:

  • Leraar ICT en/of toegepaste informatica in het secundair onderwijs in de eerste en tweede graad en in de derde graad van studierichtingen die ICT of informatica aanbieden
  • Leraar ICT en/of toegepaste informatica in andere onderwijsvormen: avondonderwijs, CVO’s, projecten, nascholingscentra …
  • Beginnend ICT-coördinator in basis- en secundair onderwijs
  • Ondersteunende ICT-functie binnen onderwijs (zowel pedagogische als technische ICT-coördinatoren)
  • ...

Perspectieven buiten het onderwijs:

  • Ondersteunende ICT-functie in het bedrijfsleven
  • Webdesigner of grafisch ontwerper, mits bijkomende nascholing
  • Begeleider en ontwikkelaar e-learning materiaal voor bedrijven
  • ...

Op onze vakwebsite vind je nog meer informatie over het onderwijsvak informatica.

Hoeveel kost de opleiding voor het onderwijsvak informatica?

Studeren in het hoger onderwijs vraagt een financiële inspanning. Naast het inschrijvings- en examengeld zijn aan de opleiding ook een aantal kosten verbonden, voor studiemateriaal, studiereizen of -producten ...

We proberen die kosten zo laag mogelijk te houden zonder de kwaliteit van de opleiding tekort te doen. De Arteveldehogeschool draagt ook zelf een steentje bij zodat de student nooit het volledige bedrag betaalt.

Het is belangrijk om vooraf in te schatten hoeveel de opleiding ongeveer kost. De bedragen in onderstaande tabel zijn gebaseerd op reële cijfers van het academiejaar 2017-2018. Kosten in verband met stageverplaatsingen en lesvoorbereidingen zijn er niet in vervat omdat ze individueel sterk kunnen verschillen.

In het secundair onderwijs wordt elke leerkracht verondersteld een agenda bij te houden die hij of zij moet kunnen voorleggen aan de inspectie. Daarom voorziet de opleiding voor alle studenten bij het begin van het academiejaar een agenda die bovendien ook een opleidingsgids is. De kostprijs hiervan bedraagt +/- 3,50 euro en wordt aan de factuur van de kopiekosten toegevoegd.

  1ste jaar 2de jaar 3de jaar
Totale prijs boeken € 80,00    
Totale prijs boeken € 20,00 € 30,00 € 40,00
Kopiekosten € 5,00 € 5,00 € 5,00
Andere: laptop en software € 250,00 € 250,00 € 250,00
TOTAAL (excl. inschrijvingsgeld) € 355,00 € 285,00 € 295,00


Lees hier meer over studietoelagen.

Een financiële drempel mag geen belemmering zijn om te kiezen voor het onderwijsvak dat jou het best ligt. Als je problemen ervaart, raden we je aan om contact op te nemen met een medewerker van de studentenvoorzieningen. In sommige situaties kan de dienst je financieel ondersteunen.

Foto's: Tibo Ceulers