Verkorte trajecten

Heb je een diploma van leraar en een bachelor- of masterdiploma, dan kom je in aanmerking voor het verkort traject één onderwijsvak.
Heb je een diploma van leraar maar geen bachelor- of masterdiploma, dan volg je het traject twee onderwijsvakken.

Wanneer je ervoor kiest de opleiding over meerdere jaren te spreiden, is de combinatie met werken mogelijk. Via het begeleid afstandsonderwijs kan je op eigen ritme de opleiding doorlopen. Om de opleiding te starten in afstandsonderwijs kom je eerst op intakegesprek. Starten met afstandsonderwijs kan enkel in september.

Studies combineren met een gezin of een job is niet zo evident. Via het statuut van doelgroepstudent kun je faciliteiten krijgen en worden eventuele problemen opgevangen. Volgende faciliteiten maken de combinatie werken-studeren een haalbare kaart:

  • Aangepaste organisatie van de onderwijsactiviteiten
  • Aangepast studie- en leermateriaal, aangepaste begeleiding en evaluatievormen

Meer informatie: contacteer liesbeth.rijcken@arteveldehs.be.

Verkort traject - 1 onderwijsvak

  sept-jan feb-jun  
vakstudie 1 6    
vakdidactiek sov 3    
vakstudie 2   6  
vakstudie 3 6    
vakdidactiek 3    
vakstudie 4   3  
project 1   6  
vakstudie 5 3    
project 2 6    
praktijk sov   6  
(religie, zingeving, en
levensbeschouwing 3)
(3)    
totaal 27 21 48
  (30)   (51)

Via dagonderwijs

Duur van het traject is 1 academiejaar (start in september). Voor de onderwijsvakken bewegingsrecreatie, bio-esthetiek, haartooi, lichamelijke opvoeding, muzikale opvoeding, plastische opvoeding en voeding-verzorging is het traject gespreid over 2 jaren wegens specifiek op te bouwen vaardigheden.
Het onderwijsvak islamitische godsdienst kan pas vanaf 2018-2019 in een verkort traject opgenomen worden.

Religie, zingeving en levensbeschouwing moet je volgen indien je geen credit kan voorleggen voor deze inhouden.

Via begeleid afstandsonderwijs

Je spreidt het traject in afstandsonderwijs op minimum 2 jaar. Voor meer info klik hier.

Verkort traject - 2 onderwijsvakken

  sept-jan feb-jun  
vakstudie 1 (onderwijsvak 1) 6    
vakstudie 1 (onderwijsvak 2) 6    
vakdidactiek sov (onderwijsvak 1) 3    
vakdidactiek sov (onderwijsvak 2) 3    
vakstudie 2 (onderwijsvak 1)   6  
vakstudie 2 (onderwijsvak 2)   6  
vakdidactiek (onderwijsvak 1) 3    
vakdidactiek (onderwijsvak 2) 3    
(onderzoek en multimedia) (3)    
project 1 (onderwijsvak 1)   6  
project 1 (onderwijsvak 2)   6  
totaal

24

24 48
  (27)  

(51)

  sept-jan feb-jun  
vakstudie 3 (onderwijsvak 1) 6    
vakstudie 3 (onderwijsvak 2) 6    
vakstudie 4 (onderwijsvak 2)   3  
vakstudie 5 (onderwijsvak 1) 3    
vakstudie 5 (onderwijsvak 2) 3    
project 2 (onderwijsvak 1) 6    
project 2 (onderwijsvak 2) 6    
praktijk sov (onderwijsvak 1)   6  
praktijk sov (onderwijsvak 2)   6  
(religie, zingeving en
levensbeschouwing 3)
(3)    
(bachelorproef)   (9)  
       
totaal 30 18 48
  (33) (27) (60)
totaal te volgen studiepunten 54 42 96
  (60) (51) (111)

Via dagonderwijs

Duur van het traject is 2 academiejaren (start in september).
Voor de onderwijsvakken bewegingsrecreatie, bio-esthetiek, haartooi, lichamelijke opvoeding, muzikale opvoeding, plastische opvoeding en voeding-verzorging is dit traject gespreid over 3 jaar wegens specifiek te verwerven vaardigheden.

Religie, zingeving en levensbeschouwing, onderzoek en multimedia en/of bachelorproef moet je volgen indien je geen credit kan voorleggen voor deze inhouden.

Via begeleid afstandsonderwijs

Voor het traject in afstandsonderwijs moet je op 3 jaar rekenen. Voor meer info klik hier.